Rodzaje Księgowości

Zapraszamy ksiegowosc.abacus.pl

MENU GLOWNE:

RODZAJE KSIĘGOWOŚCI

  • Księgowość pojedyncza -historycznie najwcześniejsza forma księgowości. Cechują ją niekompletność oraz duża dowolność zasad ewidencji, brak powiązań między poszczególnymi jej elementami. Te cechy sprawiają, że nie zawsze na jej podstawie możliwe jest uzyskanie obrazu sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa oraz określenia wyniku prowadzonej przez niego działalności. Jest stosowana w ograniczonym zakresie wyłącznie w takich podmiotach gospodarczych jak mae przedsiębiorstwa prywatne oraz osoby wykonujące wolne zawody. Przjmuje postać podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Księgowość podwójna - system ten powstał w średniowieczu. Jego początki stwierdzono w księgach handlowych prowadzonych w XII w. we Włoszech. Cechą odróżniającą księgowość podwójną od innych rodzajów ewidencji jest stosowanie tylko zapisu podwójnego każdej operacji, którą można wyrazić w pieniądzu w ramach przyjętego zespołu syntetycznych kont - ta sama kwota operacji znajduje się na przeciwstawnych stronach kont: Winien i Ma. Jest to tzw metoda bilansowa polegająca na grupowaniu wszystkich zjawisk dwustronnie i równoważnie. Księgowość podwójna umożliwia sporządzenie udokumentowanych syntetycznych sprawozdań: ze stanu majątku i źródeł jego pochodzenia (bilansu) oraz z przebiegu procesów gospodarczych (rachunek wyników)