Księgowość

Zapraszamy ksiegowosc.abacus.pl

MENU GLOWNE:

KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość - termin określający prowadzenie ksiąg, w które wpisuje sie transakcje, wydatki, wpływy i inne zmiany stanu majątkowego instytucji lub przedsiębiorstwa.

Osobę zajmującą się księgowością nazywamy Księgowym.

Nazwa księgowość wywodzi się z pierwotnych form prowadzenia ewidencji. Od czasów średniowiecza była ona prowadzona w formie ksiąg wiązanych (oprawnych). W miarę zwiększenia zakresu ewidencji oraz zmian stosowanych środków technicznych i form prowadzenia, tradycyjna nazwa księgowość jest zastępowana przez bardziej adekwatną: rachunkowość