Najlepiej wybrać gospodarstwo turystyczne zlokalizowane na Mazurach

Zapraszamy ksiegowosc.abacus.pl

MENU GLOWNE:

Agroturystyka staje się coraz bardziej popularnym sposobem spędzania wakacji i zarobkowania w naszym kraju. Kiedyś wczasy na wsi traktowano jako powód do wstydu. Z drugiej strony także oferta nie była zbyt ciekawa. Pierwsze gospodarstwa agroturystyczne powstające w połowie lat 90. nie posiadały strategii biznesowej. Wszystko pozostawało dziełem przypadku.

Później agroturystyką zaczęły się interesować szkoły wyższe, przede wszystkim zawodowe. Wiedza z zakresu organizacji wypoczynku na wsi, właściwego podejmowania działań promujących turystykę wiejską zaczęła być wykładana na uczelniach. Uruchamiano kolejne kierunki studiów związanych z agroturystyką i jej otoczeniem: społecznym, prawnym, ekonomicznym.

Agroturystyka nabrała większego znaczenia także dzięki zmianie mentalności ludzi ze wsi. Zwiększył się tam wskaźnik scholaryzacji. Sprawy w swoje ręce wzięło nowe pokolenie, które nie pamiętało albo nie nasiąkło jeszcze mentalnością i kulturą PRL-u. Gospodarstwo agroturystyczne stało się pomysłem na biznes. Młodzi rolnicy zaczęli kształcić się w tym kierunku. Wiele dały wyjazdy na Zachód, gdzie można było zobaczyć, jak agroturystykę robią fachowcy.

Gdzie w Polsce najbardziej kwitnie agroturystyka? Mazury, Pomorze, Lubuskie - czyli obszary, gdzie dawniej dominowało rolnictwo obszarowe, państwowe. Z drugiej strony tam właśnie mieszkają ludzie myślący nowocześnie, prozachodnio.

Popularna aromaterapia czyli leczenie zapachem i relaks.

Aromaterapia to metoda leczenia zapachem za pomocą olejków eterycznych, które wchłaniają się do organizmu przez skórę oraz przez drogi oddechowe.

kalendarze ze zdjęciem